Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 20 července 2024
Celkem je zde 267 lidí (1 přihlášený)
Nyní online
Přihlásit se /Registrovat
Přezdívka:
Heslo:
Bezpečnostní kód: Bezpečnostní kód
Opište kód::

Informace o serveru
Nejnovější: bean73
Uživatelů dnes: 0
Uživatelů včera: 1
Uživatelů celkem: 48 582
Online návštěvníků
Návštěvníků: 266
Uživatelů: 1
Celkem: 267

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma zaregistrovat zde
AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

14.05 2024 20:30


Zdravím, prosím jsem na chalupě a debil jsem chtěl vyměnit rozdělovací kostku vzduchového podvozku na Audi A6 4f, měl jsem tam únik vzduchu a že to pak nastavím obdeleven. Leda kulové , že jsem se na to nevys.... Nadávám si do debilů asi 4 hodiny v kuse. Auto levé přední kolo úplně v blatníku no vlastně jediná dobrá výška je asi pravé přední kolo. Zbytek nízko. Svítí obě kontroly zelená i žlutá a menu na displeji šedé a ta diagnostika obdeleven píše žádné nebo chybné základní nastavení chyba 01437.
Já tu diagnostiku používám na otevírání brzd při výměně brzd a výměně oleje na intervaly jinak na nic. A tady v tom případě jsem víte kde. Potřebuji ve čtvrtek odjet a s autem na břichu jsem v řiti. Samozřejmě nechci pomoc zadarmo a za děkuji.
Doufám, že se někdo najde kdo mi pomůže . Jsem jsem starej tak jsem blbej.
nahoru

sponzor

14.05 2024 20:30


reklama se zobrazuje pouze neregistrovaným/nepřihlášeným

nahoru

AK senior
AK senior

Muž
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1819 | Témat: 108

14.05 2024 22:59


Kde mas chatu si nenapsal? Umim to vyřešit...
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 7:05


Obec Kytlice. Vidíš vůbec mi to nedošlo, že jsem to nenapsal . To je kousek od Nového Boru. Diky
nahoru

AK junior
AK junior

Muž
Registrace: 9.8. 2011
Příspěvků: 666 | Témat: 21

15.05 2024 8:28


Příště prosím o pojmenování příspěvku věcně, konkrétním problémem. Čili například "A6 4F, akutní problém se vzduchovým podvozkem, prosím o pomoc!!!".

Pokud by nám tady začínala všechna témata "Prosím pomoc", nebylo by na fóru nic jiného. Sekce je trefená správně.
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 9:07


Beru na vědomí.
nahoru

AK senior
AK senior

Muž
Registrace: 9.11. 2009
Příspěvků: 1819 | Témat: 108

15.05 2024 9:22


Tak to jsem daleko, to bych najel 320km to bys asi nechtel uplne platit
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 11:08


Když dám v té diagnostice adaptace a kanál 1 tak slyším jak kompresor začne vrčet , pak přestane a mohu zadávat hodnoty. Ale dál se nedostanu píše funkce nedostupná . Tohle je pro mě Španělska vesnice a jsem v koncích. Se s tím nedostanu ani ze zahrady jak to leží dole. Se pos...
nahoru

AK fanda
AK fanda

Muž
Registrace: 27.4. 2008
Příspěvků: 2713 | Témat: 176

15.05 2024 13:16


Sosi som nasiel tu hadam ti to momoze
audiklub.cz
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému

0) Nastavte svůj vůz do režimu „Auto“ (ne dynamický, komfortní atd.). Ujistěte se, že auto stojí na rovné zemi. Zavřete dveře. Pokud se během procedury otevřou nějaké dveře, bude přerušena. Ujistěte se, že vaše auto NENÍ v režimu odtahu nebo výměny pneumatik.
1) Načtěte VCDS, přejděte na Modul 34 – Řízení úrovně
2) Přejděte na „10 – Adaptace“, poznamenejte si 4 hodnoty nazvané „Výška karoserie přední hrana podběhu levého kola“ – moje byly z výroby nastaveny na přibližně 384.
3) Vezměte hodnoty, které jste si poznamenali výše, a ke každé hodnotě PŘIPOJTE požadovaný pokles v milimetrech (mm), zapište si to... Pokud tedy vaše levé přední kolo bylo 384,5, vaše nová hodnota bude 401,5. Opakujte pro ostatní kola. Zde není kritické být 100% přesný, zaokrouhlení hodnot je v pořádku. Všimněte si, že maximální pokles schválený Audi je 17 mm od toho, co jsem shromáždil. Můžete jít níž, ale pokud půjdete níž, ovlivňujete tím i další systémy, jako jsou kamery, adaptivní plavba atd., takže buďte opatrní.

Technicky vzato, pokud chcete, aby byl tento postup proveden správně, místo přebírání existujících hodnot změříte po dokončení kroku 7 všechna 4 kola a v případě potřeby přidáte hodnotu poklesu. Hodnoty výšky odpružení se měří od středu kola k okraji blatníku.

4) Přejděte na Zabezpečený přístup, zadejte kód uvedený na následující webové stránce v části VCDS, položka #3 (neposílám to přímo, abych se vyhnul šíření citlivých dat, ačkoli to bylo v minulosti zveřejněno na jiných fórech)
audiklub.cz
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému
de/pages/coding/au...ng-des-aas.php 20103
5) Měli byste dostat zprávu, že bezpečnostní kód byl přijat – pokud tak neučiníte, něco selhalo, přestaňte dělat to, co děláte
6) Přejděte na 04 - Základní nastavení

*** DŮLEŽITÉ: Ať uděláte cokoli, NEVYBEREJTE „Resetovat všechny úpravy“ – toto nelze vrátit zpět a bude to vyžadovat návštěvu prodejce. ***

7) Vyberte „Activate Level Control“, stiskněte „Go“, počkejte na dokončení (mělo by to trvat jen sekundu, dokud se nezobrazí „neběží“).
8) Vyberte „Delete Calibration For Level Control“, stiskněte „Go“, počkejte na dokončení, vaše auto vyhodí chybový kód a zobrazí se chybová zpráva s chybou vzduchového odpružení – to je normální.
7) Zvolte "Start Up to Reference Level" a stiskněte "Go". Tento krok bude trvat asi minutu a vaše auto se během procesu bude pohybovat nahoru/dolů (uslyšíte syčení). Počkejte na dokončení, dokud se nezobrazí „neběží“. NEPOUŽÍVEJTE možnost „spuštění na referenční úroveň výroby“.
9) Vyberte „Zpět“, přejděte na „10 – Adaptace“ na předchozí obrazovce.
10) Dále budete muset zadat nové adaptační hodnoty pro všechna 4 kola. Vyberte „Výška těla přední hrana levého kola“, poté zadejte novou hodnotu přizpůsobení a stiskněte „Udělejte to“, poté opakujte pro další 3 kola. Udělal jsem to v pořadí, jak bylo menu uspořádáno (FL, RL, FR, RR) - nejsem si jistý, zda na pořadí záleží, ale pro každý případ. Pokaždé, když zadáte hodnotu, měli byste dostat zprávu, že byla přijata.
11) Poté, co dokončíte zadávání přizpůsobení pro všechna 4 kola, zvolte "Go Back" a vraťte se znovu do "04 - Basic Settings".
12) V základním nastavení vyberte "Calibrate Level Control" a stiskněte Go, bude to trvat několik sekund. Počkejte, až se ozve „neběží“. Pokud se během tohoto kroku zobrazí chyba, buď jste krok vynechali, nebo se něco pokazilo.
13) Vyberte "Aktivovat ovládání úrovně" a stiskněte "Go"
14) Jste hotovi, nyní přejděte na "02 - Chybové kódy" a Resetujte kódy.

Pokud to fungovalo nebo nefungovalo - podělte se zde o své zkušenosti s námi ostatními.
EN :
0) Set your car to "Auto" mode (not dynamic, comfort, etc.). Make sure car is on level ground. Close doors. If any doors are opened during the procedure, it will be interrupted. Make sure your car is NOT in a towing or tire changing mode.
1) Load up VCDS, go to Module 34 - Level Control
2) Go to "10 - Adaptation", take note of 4 values titled as "Body height front left wheel house edge" - mine were set to around 384 from factory.
3) Take the values you noted above, and ADD your desired drop in millimeters (mm) to each value, write it down... So if your left front wheel was 384.5, your new value will be 401.5. Repeat for the other wheels. It is not critical to be 100% precise here, rounding the values is fine. Note that maximum Audi-approved drop is 17mm from what I've gathered. You can go lower, but if you go lower, you're also affecting other systems, such as cameras, adaptive cruise, etc., so be careful.

Technically, if you want this procedure to be done properly, instead of taking existing values, you will measure all 4 wheels after completion of the step 7, and then add your drop value if desired. Suspension height values are measured from the center of the wheel to the edge of the fender.

4) Go to Security Access, enter code provided on the following website, under VCDS section, item #3 (I'm not posting this directly to avoid spreading sensitive data, although it's been posted on other forums in past)
audiklub.cz
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému
20103
5) You should get a message stating that security code has been accepted - if you don't, something failed, stop doing what you're doing
6) Go to 04 - Basic Settings

*** IMPORTANT: Whatever you do, DO NOT select "Reset All Adaptations" - this is not undoable, and will require a visit to the dealer. ***

7) Select "Activate Level Control", hit "Go", wait for it to complete (should only take a second, until it says "not running").
8) Select "Delete Calibration For Level Control", hit "Go", wait for it to complete, your car will throw a fault code and you will see an error message stating Air Suspension Malfunction - this is normal.
7) Select "Start Up to Reference Level", hit "Go". This step will take about a minute, and your car will go up/down during the process (you'll hear hissing noises). Wait for it to complete, until it says "not running". DO NOT use the "start up to reference level production" option.
9) Select "Go Back", go to "10 - Adaptation" on the previous screen.
10) Next you will need to enter new adaptation values for all 4 wheels. Select "Body height front left wheel house edge", then enter new adaptation value, and hit "Do it", then repeat for the other 3 wheels. I did it in the order the menu was arranged (FL, RL, FR, RR) - not sure if the order matters, but just in case. Each time you enter a value, you should get a message stating that it has been accepted.
11) After you're done entering adaptation for all 4 wheels, select "Go Back", and return to "04 - Basic Settings" again.
12) In basic settings, select "Calibrate Level Control" and hit go, it will take a few seconds. Wait for it to say "not running". If you get an error during this step, you either missed a step, or something went horribly wrong.
13) Select "Activate Level Control", hit "Go"
14) You're done, now go to "02 - Fault Codes" and Reset codes.

If this did or didn't work - please share your experience with the rest of us here.
nahoru

sponzor

15.05 2024 13:16


reklama se zobrazuje pouze neregistrovaným/nepřihlášeným

nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 13:40


Díky, toto jsem na netu našel. Ale já mám problém už v tom prvním kroku, protože nemůžu nastavit do režimu auto ani v menu odtah/zvedak nemám možnost volby. Menu je mrtvé. Celé mmi mám šedé a tudíž nelze nastvit právě tuto polohu ani žádnou jinou. A je to už 7 let stará diskuze a dnes už ta aplikace má jiné menu to se postupně nějak mění a taky asi záleží na té krabičce ( diagnostice). Já mám ještě bílou a jenom u té za dobu co jí mám došlo k několika aktualizacím a změnám. Ale díky za snahu. TOhle já sám nevyřeším, to je na mě vysoká diagnostická škola.
Naposledy upravil svatep dne 15.05 2024 13:55, celkově upraveno 1 krát. (39% původního příspěvku)
nahoru

AK fanda
AK fanda

Muž
Registrace: 27.4. 2008
Příspěvků: 2713 | Témat: 176

15.05 2024 13:53


No dobre ale v prvom vlakne pises ze si vymenil kocku alebo chcel vymenit.
A co si robil potom ze auto stratilo basic settings ?


Sorry OBD 11 nepoznam...
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 14:01


urgi (15.05 2024 13:53) orig :
No dobre ale v prvom vlakne pises ze si vymenil kocku alebo chcel vymenit.
A co si robil potom ze auto stratilo basic settings ?

Nakonec jsem ji nevyměnil a vyměnil jsem jenom všechna šroubení na hadičkách, všechna nová a našrouboval jsem je zpět. Pak jsem nastartoval, kompresor běžel a blikala na mě oražová kontrolka pak se rozvítila a přidala se k ní zelená kontrolka, že jsem dole s výškami a pak celé menu zešedlo a tak to je dosud. Do ničeho jsem nezasahoval a do diagnostiky se nepouštěl. To až po tom zešednutí svítí mi pořád ta chyba jako statická píše žádné nebo chybné základní nastavení chyba 01437. a když dám v té diagnostice vymazat tak zmizí, menu se rozsvítí, ale během vteřiny je chyba zpět a menu zase šedívé a pořád dokola. NEdá se vymazat ta chyba
nahoru

AK fanda
AK fanda

Muž
Registrace: 27.4. 2008
Příspěvků: 2713 | Témat: 176

15.05 2024 14:21


Nevypadol nivelacny sensor na tom prednom kolese?

A ide ti vzduch do vsetkych 4 mechov?

Skusil si prehodit PL a PP na kocke? Ci nafuka te predne lave koleso vobec?
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 14:50


to je ten problém, že nevím, jak rozběhnout kompresor. Menu šedé, takže kompresor neběží a nefouká. TOhle já nevyřeším. TO jedině někdo s diagnostikou, kdo ví jak na to.. Díky za snahu. S žádnou disgnostikou já neumím. Tady ani to přehození hadiček nepomůže, když kompresor není spuštěn, abych to nějak vyzkoušel popřehazovat. Ale kouknu na ta výšková čidla, jestli náhodu něco neuvidím. Předtímm jsem měl na heveru levou i pravou zadní stranu, měnil jsme brzdové destičky a kotouče, ale tomu moc nevěřim, že by to vypadlo, ale kouknu se.

Tak, žlutá konntrolka svítí, zelená bliká, menu MMI šedé, nedá se volit nic.jsem teď šel bezpečnostní přístup, zadal jsem kod ten přijat. Šel jsem adaptace zadám kanál 1 tam na mě svítí v diagnostice (appce) čekej po chvíli začne vrčet kompresor a vrčí a vrčí. pak přestane a stále svití čekejte za chvíli zase vrčí a vrčí a přestane píše mi to ukanálu 1 3 a 4 úroven nízká to asi budou kola. a když zadám do zadajde údaje kanál 1 co jsem naměřil, pak už zkoušel skoušel psát o něco více či méně než jsem naměřil, tak mi to píše funkce nedostupná nedosaženy krajní hodnody, sakra teď nevím přesně. NO a v chybách krom té statické žádné nebo chybné základní nastavení/adaptace ta se objevila teď nově 00453 sporadická což asi se hřál kompresor jak to pořád dokola běžel a vypínal a nic se nědělo viditelně,že bych viděl auto se zvedat a menu stále šedé a další závada sporadická 02646 platnost světlé výšky neplatný signál. No a na tomto jsem zatím skončil. Jsem už z toho na mrtvici, že jsem do toho vůbec hrabal a nenechal jsem tam ty malinké úniky kolem šrobení u kostky, Auto, když jsem jej nechal stát třeba týden náhodně tak jsem okem nezaznamenal pokles výšky. Ale věděl jsem, že je tam ten malý únik a chtěl jsem to odstranit. Že jsem si ruce nezlomil
Naposledy upravil svatep dne 15.05 2024 15:36, celkově upraveno 1 krát. (54% původního příspěvku)
nahoru

AK fanda
AK fanda

Muž
Registrace: 27.4. 2008
Příspěvků: 2713 | Témat: 176

15.05 2024 15:19


Po odpojeni baterky by sa mal kompresor zapnut ak sa nemylim

Vela zdaru a daj vediet ked sa ti to podari spravit.
nahoru

AK batole
AK batole


Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 314 | Témat: 14

15.05 2024 15:38


Nejde normálně pustit kompresor přes akční členy? Nevybavuji si teď jestli jsem to nakonec dělal nebo ne když jsem zkoušel můj podvozek.

Edit:
Já mám teda VCDSko, ale OBD umí Output Test taky ne?
Naposledy upravil P4d0uch dne 15.05 2024 15:41, celkově upraveno 1 krát. (18% původního příspěvku)
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 15:39


hm, odpojit baterku mě také napadlo, ale jako poslední možnost. A ta pro mě právě nastala nejspíše. Dám pak sem vědět, pokud se to někomu nějak podaří odstranit, Už jenom dostat auto ze zahrady vidím jako problem na nějakou odtahovku, pokud mě někdo nezachráni tady na místě,
nahoru

sponzor

15.05 2024 15:39


reklama se zobrazuje pouze neregistrovaným/nepřihlášeným

nahoru

AK junior
AK junior

Muž
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 907 | Témat: 24

15.05 2024 15:52


Ještě mě tak napadlo. Dal jsi auto před úkonem do režimu odtah/zvedák?
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 16:03


ano, dal jsem režim zvedák, po tom, než nastal problém jsem to přepnul do režimu komfort šipka se rozsvítila a začalo to foukat a pak nastal problém. jak píšu. Jdu teď odpojit baterku. a po hokeji ji zase zapnu. Nebudu si ničit naštvaností hokej to radší až po hokeji až připojím baterku zpět a bude vše stejné
nahoru

AK junior
AK junior

Muž
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6

15.05 2024 17:24


svatep (15.05 2024 13:01) orig :

Nakonec jsem ji nevyměnil a vyměnil jsem jenom všechna šroubení na hadičkách, všechna nová a našrouboval jsem je zpět.


Aj si odrezal pár mm z hadičiek? Ak nie,bude Ti unikať vzduch a preto Ti kompresor vypne.
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

15.05 2024 20:51


Hadičky myslíš za šroubením do té kostky? No směrem do kostky přesahují kousek. Ale určitě méně než původní. Ale můžu ten přesah zmenšit. Ale nevím jestli to může mít vliv na to proč je ovládání podvozku v mmi celé šedé a nedá se ovládat
nahoru

AK allstar
AK allstar

Muž
Registrace: 30.12. 2010
Příspěvků: 14709 | Témat: 52

16.05 2024 8:25


Zkus zavolat na tohle číslo 777067496 Martin Lipert. Autoelektro Liberec. Dělá koncern A vybavení má. Třeba se domluvíte.Tohle by měl vyřešit hravě.
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

16.05 2024 8:53


áček (16.05 2024 8:25) orig :
Zkus zavolat na tohle číslo 777067496 Martin Lipert. Autoelektro Liberec. Dělá koncern A vybavení má. Třeba se domluvíte.Tohle by měl vyřešit hravě.


Moc díky za poskytnutí kontaktu, určitě zavolám. A podám pak zpětnou vazbu. díky
nahoru

AK allstar
AK allstar

Muž
Registrace: 30.12. 2010
Příspěvků: 14709 | Témat: 52

16.05 2024 8:57


Případně bych mohl já VCDS mám ale tohle jsem s tím dělal na starým alíku před x lety.Tak že by jsme tam s tím asi chvíli zoufale bojovali.
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

16.05 2024 9:49


Uvítám určitě tvo pomoc páč já jsem na mrtvém bodě. Poslal jsem sz tak snad to odejde, vidím ji stále v odchozích a neodešla.
Případně můžu zavolat na mobil ?
nahoru

sponzor

16.05 2024 9:49


reklama se zobrazuje pouze neregistrovaným/nepřihlášeným

nahoru

AK allstar
AK allstar

Muž
Registrace: 30.12. 2010
Příspěvků: 14709 | Témat: 52

16.05 2024 9:53


Došla
nahoru

AK batole
AK batole


Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 314 | Témat: 14

16.05 2024 11:04


Možná bych se mohl taky zastavit odpoledne/na večer. Ale byl by to taky spíš takovy pokus. Dělal jsem kalibraci jednou . Plus to mám o něco dal než Acek, takže možná lepší varianta.
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

16.05 2024 12:46


Děkuji za nabídku. Jestli jsem správně pochopil komunikaci tak přijede kolega. Snad se mu podaří, alespoň zjistit závadu a skrytě doufám i v její odstranění, jinak mě klepne
nahoru

AK allstar
AK allstar

Muž
Registrace: 30.12. 2010
Příspěvků: 14709 | Témat: 52

16.05 2024 13:00


Nečekej zázrak jak říkám kdysi jsem dělal adapataci na starým alíkovi. A to už je x let zpátky. Je to spíš jen snaha pomoct.

Pošli mi adresu ať vím kam se mám nasměrovat.
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

16.05 2024 13:37


Snaha se každopádně cení a výsledek , uvidíme co se stane. Už mě napadlo i jestli by do toho nešel nafoukat vzduch nějakým externím kompresorem , aby se auto zvedlo. Zásobník asi bude bez vzduchu , když jsem odpojil všechny hadičky z kostky. Ale to je asi blbost, že. No a hlavně ani nemám ten kompresor
nahoru

AK nováček
AK nováček

Muž
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 97 | Témat: 9

18.05 2024 19:21


Situace je momentálně taková, že jsem na zahradě, která je z kolekce a šikmá, přes tu diagnostiku obdeleven přes bezpečnostní přístup , adaptace kanál 1 což mi píše, že je levé přední kolo spustil několikrát kompresor a auto se pomalu zvedlo, až na to levé přední kolo. Vyjel jsem s tím pomalu ze zahrady na rovnou silnici. A spustil jsem adaptaci podvozku. Zase kanál 1 a kompresor běžel a běžel až se vypnul a vyzvalo mě to k zadání hodnot kanál 1 změřil jsem výšku a byl jsem levé přední kolo 333mm. Zadal jsem a při potvrzení hodnoty mi to píše funkce přerušena okrajové podmínky nejsou splněny. A nedá se to prostě zadat a aktivovat a píše to pořád dokola. Na rovině jsem naměřil LP 333mm, PP 360mm , PZ 365 mm, LZ 390 mm. MMI svítí stále šedě . Co jsem si všiml, tak když stojím na místě je v tom, šedém menu označeno, že je aktivní , zapnuto zvedák, tažení vypnuto. Když se rozjezdu, tak tom šedém menu se změní položka hever na vypnuto . Když zastavím, skočí zvedák zap. Jinak svítí pořád ta statická chyba, že není naučená ta poloha. Tak jsem na mrtvém bodě stále.
Jinak veřejně děkuji za ochotu a snahu pomoci uživateli Áček, chlapi jak aktivujeme sakra to menu, aby nebylo šedivé ? Auto po 3 hodinách co stojí už zase na křivé zahradě nekleslo , ale nestojí rovně , protože je křivá zahrada. Ale neuchází neklesâ.
nahoru

Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma Zaslat odpověď
Nejčastější tagy na fóru (řazeno abecedně)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky

 
Přejít na:
AUDIKLUB.cz | AUDI KLUB - Vše co potřebujete vědět o vozech značky AUDI
Veškeré příspěvky vyjadřují názory a přesvědčení každého autora. Bez souhlasu autora je zakázáno příspěvky a články šířit, kopírovat nebo jinak zveřejňovat.
K odběru novinek použijte dle libosti: RSS 0.91 - 0.92 - 2.0 nebo Atom.
© 2006 - 2018 Audiklub.cz / Kontakt: Soukromá zpráva nebo email