Audi Klub - Vše o Audi, bazar Audi, recenze Audi, pojištění vozů, slevy na díly

4 důležitá připojištění k povinnému ručení
Publikováno: Úterý, 18.04. 2017 - 21:20:07
Téma: Osobní blog


Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla je obligatorním pojištěním pro každého řidiče motorového vozidla. Jak již sám název pojištění napovídá, je povinné ručení určeno pro pokrytí škod, které svým vozidlem způsobíte jiné osobě. Pokud se však jedná o škody na vašem vozidle, je vhodné si sjednat takzvaná připojištění k povinnému ručení. V dnešním článku vám představíme čtyři důležitá připojištění, na která byste neměli u povinného ručení zapomenout.Greencar

1) Pojištění skel vozidla

pojištění skel vozidla je pojišťovnou hrazeno poškození či zničení okenních skel vozidla, a to zpravidla včetně čelního skla. Pojištění se sjednává s příslušným limitem pojistného plnění, tedy maximální částkou, kterou pojistitel v případě pojistné události může poskytnout. V případě, že došlo k pojistné události (poškození či zničení skel vozidla), má oprávněná osoba nárok na poskytnutí takového pojistného plnění, které odpovídá účelně vynaloženým nákladům na odstranění či opravu vzniklé škody.

2) Pojištění odcizení vozidla

Pojištění odcizení vozidla je sjednáváno pro případ krádeže či loupeže pojištěného vozidla, popřípadě jeho pojištěné části. Předpokladem pro výplatu pojistného plnění je zpravidla řádné oznámení krádeže na Policii ČR. V této souvislosti je také zásadní, zdali bylo vozidlo řádně uzamčeno a zabezpečeno, aby se zabránilo jeho odcizení.

3) Pojištění střetu se zvířetem

Toto připojištění k povinnému ručení poskytuje finanční ochranu v případě střetu vozidla se zvěří, nebo při poškození vozidla zvířetem. Zpravidla se jedná o střet vozidla jedoucího po dálnici či po silnici, u některých pojišťoven je však zahrnut i případ, kdy k poškození zvířetem došlo u zaparkovaného vozidla.

4) Pojištění vozidla proti živlům

Živelní pojištění je zamířeno na škody na vozidle, které vznikly následkem působení živlů, a to krupobitím, požárem, výbuchem, úderem blesku či například povodní. Důležitým faktorem je v tomto ohledu územní rozsah pojištění, zdali je u dané pojišťovny pojištění platné pouze na území České republiky, nebo i v zahraničí. Tento článek si můžete přečíst na webu Audi Klub - Vše o Audi, bazar Audi, recenze Audi, pojištění vozů, slevy na díly
https://audiklub.cz

Tento článek najdete na adrese:
https://audiklub.cz/clanky/379